Verticale groep

Home / Over ons / Verticale groep

De Meidoorn biedt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag opvang aan kinderen die er de hele dag verblijven. Daarnaast bieden we halve dagopvang aan op vrijdagmorgen. De openingstijden zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 7.30 tot 18.00 uur en op vrijdag van 7.30 tot 13.00 uur.
De kinderen verblijven in een zogenaamde “verticale groep”: een groep waarin kinderen zitten van verschillende leeftijden. De leeftijden variëren van nul tot vier jaar, van baby tot kleuter dus.

Wij vinden dit heel belangrijk: net als thuis ontwikkelt uw kind zich tussen oudere en jongere “broertjes en zusjes”; het sluit aan bij ons uitgangspunt dat de beste opvang een opvang is die sterk lijkt op de thuissituatie.

Opvang in een verticale groep heeft veel voordelen:
– Het kind groeit vier jaar lang op met kinderen van verschillende leeftijden.
– De jongere kinderen kunnen van de oudere kinderen leren.
– Tegelijkertijd zullen oudere kinderen leren rekening te houden met de kleintjes.
– Omdat kinderen met elkaar opgroeien, ontstaan er vriendschappen.
– Broertjes/zusjes van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in één opvang.
– Wanneer uw kind als baby komt, kan het dus vier jaar bij ons verblijven.