Pedagogisch beleid

Home / Over ons / Pedagogisch beleid

Klik hier om het pedagogisch beleidsplan van KDV de Meidoorn te downloaden

Dit plan biedt inzicht in de pedagogische uitgangspunten die wij hanteren en de manier hoe wij omgaan met de kinderen.
Het laat zien waar wij als kleinschalig kinderdagverblijf voor staan als het gaat om de kwaliteit van onze opvang. KDV de Meidoorn draagt mede de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van kinderen die door ouders aan het kinderdagverblijf worden toevertrouwd. Vandaar dat wij in ons beleidsplan de 4 competenties uit de Wet kinderopvang hebben opgenomen.

➜ Het waarborgen van de emotionele veiligheid
➜ De ontwikkeling van persoonlijke competentie
➜ Het eigen maken van waarden en normen
➜ De ontwikkeling van sociale competentie

We attenderen pedagogische medewerkers zich te houden aan dit beleidsplan, zodat er één lijn wordt getrokken in de aanpak door verschillende leidsters. Dit vinden wij erg belangrijk. Dit zorgt voor duidelijkheid en zo geven we de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel.

Ons streven is om dit plan actueel te houden, afgestemd op de laatste ontwikkelingen in de kinderopvang en onze ervaringen uit de praktijk.